Ledelse indenfor økonomi og administration, samt konsulent og analysearbejde
Sejersbol Management - kontakt@sejersbol.dk - Tlf: 23 44 55 59