Vi løser opgaver som

Vi løser mange forskellige opgaver for vores kunder. Har du en opgave, så kontakt os – vi har sandsynligvis en konsulent der kan løse den. Vi løser blandt andet opgaver som:

Midlertidig mangel på leder- eller specialistressourcer
Hvis du mangler en midlertidig økonomichef eller en anden midlertidig leder til hasteopgaver, spidsbelastninger eller pga. orlov, opsigelse eller sygdom, så har Sejersbol Management løsningen.

Projektledelse
Supplement til den eksisterende ledelse ved et forud-defineret projekt.

Forandringsledelse
Effektivisering, omstrukturering, turn-around eller sparring med eksisterende ledelse.

Try and Hire
Når virksomheden ønsker at afprøve en ny medarbejder inden fastansættelse.
Ledelse indenfor økonomi og administration, samt konsulent og analysearbejde
Sejersbol Management - kontakt@sejersbol.dk - Tlf: 23 44 55 59